fbpx
- © Saris & den Engelsman

Team

theatergroep ECHO is opgericht in 2010 door Anna Schoen en Lotte Dunselman. Zij hebben binnen het Nederlandse theaterlandschap een eigen theatervorm ontwikkeld, in wisselende samenwerking met gerenommeerde theatermakers en aanstormend talent. Het artistiek leiderschap werd sinds het bestaan van ECHO in dit duoverband ingevuld. Met ingang van 2020 is Anna Schoen artistiek leider van ECHO en is Lotte Dunselman als speler verbonden.

Artistieke leiding: Anna Schoen
Zakelijke leiding: Davey Bakker
Bestuur: Ko van den Bosch (voorzitter), Yorick Zwart (penningmeester), Carmen van Deuren (secretaris) 
Een bestuursfunctie bij theatergroep ECHO is onbezoldigd.

theatergroep ECHO hanteert de cao toneel en dans en werkt volgens de Governance Code Cultuur. Wij onderschrijven de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. De stichting ontvangt vierjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten, tweejarige subsidie van de gemeente Arnhem en werkt aanvullend met projectsubsidies.

theatergroep ECHO streeft naar een veilige en gezonde leef- en werkomgeving, die gekenmerkt wordt door een goede sfeer en een open manier van communiceren. Bij ongewenst gedrag kunnen medewerkers contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon via mores.online.

Werk

Wij snijden belangwekkende thema’s aan, zoals maatschappelijk conformisme, de hedendaagse overdaad aan informatie, social justice en de zoektocht naar zingeving. Binnen dat schetsen we een heel eigen universum, dat de toeschouwer een vervreemdend spiegelbeeld voorhoudt. Wij gaan uitdagingen van de snel veranderende maatschappij te lijf en maken voorstellingen waarin steeds een sociaal systeem onder de loep wordt genomen. Om dat systeem vervolgens met een hoop vervreemding binnenstebuiten te keren en te bevragen. Via theater tonen we een weerspiegeling van de maatschappij, maar dan wel een waarin alles net even anders is: als een echo met een iets vervormde klank. Want, zoals Socrates mooi verwoordde: ‘ Wijsheid begint met verwondering’.

Stijl

ECHO beweegt tussen beeldend- en bewegingstheater, performance en nieuw Nederlands teksttheater in. Aan de basis van het maakproces staat altijd een op maat geschreven script, dat op de vloer een beeldende en fysieke vertaling krijgt.

theatergroep ECHO is punk-poetisch, absurdistisch, activistisch en eigentijds. Onze speelstijl is rauw, gekenmerkt door uitputting en het opzoeken van grenzen. De voorstellingen zijn rationeel ongrijpbaar en op gevoelsniveau duidelijk herkenbaar. De altijd aanwezige humor is zwart, banaal, satirisch en soms subtiel. Aan de basis van alle voorstellingen staat de persoonlijke zoektocht: ‘Hoe ons te verhouden tot het ogenschijnlijk maakbare leven’.

Downloads

Stichting tgECHO is bij beschikking van 1 februari 2015 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI), RSIN/fiscaalnummer 8229.74.769. Schenken aan de theatergroep heeft fiscale voordelen. 

statuten >
beleidsplan >
jaarverslag >
gedragscode >

Doneren

Al met een klein bedrag per maand of een eenmalige donatie ondersteun je direct een jong theatergezelschap dat de komende jaren visueel prikkelend theater wil blijven maken. Wil je blijven genieten van onze voorstellingen? 
word donateur >

Een eenmalige gift doneren kan natuurlijk ook. Gebruik daarvoor onderstaande knop.

Doneren